Natuurgebieden mogelijk in gevaar na nieuwe wet

Rotterdam, 4 juni. Natuurgebieden die niet behoren tot het Europese netwerk Natura 2000 missen bescherming zodra op 1 juli de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening van kracht wordt. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving. Gemeenten kunnen volgens de nieuwe wet bestemmingsplannen maken die niet langer hoeven te worden goedgekeurd door de provincie. Plannen die indruisen tegen natuurbelangen kunnen worden verhinderd als Rijk en provincies vooraf regels voor een gebied stellen. Maar die regels zijn voorlopig nog niet klaar. Het gaat om natuurgebieden binnen de zogenoemde ecologische hoofdstructuur, een netwerk van Nederlandse natuurgebieden die door rijk en provincies zijn aangewezen.