Meer armslag voor aanpak zeevervuilers

Luxemburg. De Europese Unie mag verder gaan dan internationale verdragen voorschrijven bij de aanpak van ernstige vervuiling op zee. De straffen mogen hoger zijn en tankerbedrijven kunnen eerder aansprakelijk worden gesteld voor olierampen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie gisteren bepaald in een zaak die was aangespannen door onder meer de internationale vereniging van tankerbedrijven (Intertanko). Deze claimde dat de EU-regels in strijd zijn met internationale verdragen. Daarin is onder meer bepaald dat pas in geval van roekeloosheid gestraft mag worden, maar de EU vindt `ernstige nalatigheid` ook al genoeg. De EU wil met de strenge regels de visserijsector en de Europese stranden beschermen tegen olierampen, zoals de ramp met de Prestige voor de kust van Spanje in 2002.