Meer animo voor selectie van embryo’s

Ongeveer 900 vrouwen willen embryoselectie als ze op de hoogte waren geweest van de behandeling zoals die in Maastricht wordt gedaan. Per jaar worden nu ongeveer 150 vrouwen behandeld.

De 900 vrouwen hebben allemaal een grote kans dat ze bij een bevruchting een gen aan hun kind doorgeven met een ziekte met een vrijwel zekere dodelijke afloop.

Dat blijkt uit onderzoek van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam en de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties. Daarvoor werden ongeveer 3.400 vrouwen ondervraagd.

Die studie verschijnt aanstaande zaterdag in tijdschrift Medisch Contact. Op grond van die cijfers heeft het AMC besloten een eigen centrum op te richten voor deze preïimplantatie genetische diagnostiek (PGD).

De behoefte aan een PGD-behandeling is groter dan gedacht. Dat komt door de onbekendheid van de behandeling. De helft van de ouders die er theoretisch voor in aanmerking komen heeft nooit van PGD gehoord, blijkt uit het onderzoek. Een ander deel is huiverig, omdat ze weinig kennis heeft van de behandeling.

Het AMC heeft in januari van dit jaar bij het ministerie van VWS een vergunning ingediend voor de oprichting van een PGD-afdeling. Gynaecoloog Mariëtte Goddijn van het AMC verwacht dat VWS over enkele maanden een beslissing neemt. Het AMC wil de afdeling volgend jaar openen. Ze denkt per jaar 100 à 200 vrouwen te kunnen helpen. „Als dat te weinig zou blijken, dan kunnen we dat aantal opvoeren”, aldus Goddijn.

De behoefte van de 900 vrouwen betreft alleen de ernstige genetische aandoeningen met een vrijwel zekere dodelijke afloop. Als het kabinet binnenkort een beslissing neemt of PGD is toegestaan bij erfelijke afwijkingen die een minder grote kans hebben op het overlijden van het kind van de ouders die drager zijn van dit afwijkende gen (bijvoorbeeld 70 à 90 procent), overweegt het AMC ook hen te behandelen. Het ziekenhuis wil zich daar nog niet over uitlaten „vanwege de huidige politieke discussie over dit onderwerp”, zegt Goddijn. „We zullen een besluit over eventuele uitbreiding van het type erfelijke aandoeningen niet lichtzinnig nemen.”

    • Frits Baltesen