Halvering aantal zwakke leerlingen

Rotterdam, 4 juni. Het aantal achterstandsleerlingen in het basisonderwijs is sinds het schooljaar 1995/96 gehalveerd. Dat blijkt uit vandaag verschenen gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het huidige schooljaar zitten bijna 280.000 achterstandsleerlingen op de Nederlandse basisscholen. Dat zijn kinderen van ouders met een lage opleiding. Het aantal achterstandsscholieren komt overeen met 18 procent van het totaal aantal leerlingen.