Groter animo voor embryoselectie

Rotterdam, 4 Juni. Ongeveer 900 vrouwen zouden embryoselectie vragen als ze op de hoogte waren van een behandeling als die in Maastricht bestaat, blijkt uit onderzoek van het AMC en Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties. Pagina 3