Geld voor personeel verpleging dit najaar

Het kwart miljard dat verpleeghuizen ruim een jaar geleden is toegezegd voor extra personeel, wordt in de tweede helft van dit jaar uitgekeerd. Dat heeft staatssecretaris Bussemaker (VWS, PvdA) gisteren aan de Tweede Kamer beloofd.

Zowel de Kamer als de verpleeghuissector toonde zich eerder ongeduldig over het uitblijven van het extra geld. Bussemaker zegde in mei vorig jaar 250 miljoen euro toe om de ergste personele nood bij verpleeghuizen te lenigen. Voor dat geld zouden vijf- tot zesduizend mensen extra kunnen worden aangetrokken.

Bussemaker verklaarde de vertraging gisteren uit de gekozen systematiek. Verpleeghuizen moeten samen met zorgkantoren een aanvraag voor het extra geld indienen bij zorgautoriteit NZA, gebaseerd op de vorig jaar ingevoerde zorgzwaarteprogramma’s. Op die manier zou het meeste geld gaan naar de huizen die de meeste zorg aan individuele patiënten verlenen. Bussemaker zoekt zekerheid dat het extra geld naar „handen aan het bed” gaat en niet verdwijnt in management en bureaucratie.

Dat een jaar na dato nog niet is uitbetaald, komt volgens de staatssecretaris doordat veel aanvragen niet volledig bleken. De zwaarte van de zorg was nog niet precies bekend, of aanvragen kwamen niet van verpleeghuis en zorgkantoor samen.

Volgens Bussemaker worden de correcte aanvragen in de tweede helft van dit jaar verwacht. De NZA zal op basis van de initiële aanvraag voor 1 juli 75 procent uitkeren. De rest volgt na het verstrekken van de juiste gegevens.

Kamerleden grepen gisteren het recente rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over de verpleeghuissector aan om meer geld te bepleiten voor de sector. De inspectie constateerde onlangs dat toezicht op dementerenden en hulp bij eten en drinken te vaak tekortschieten.