Bakker: pensioenleeftijd hoger

De leeftijd waarop mensen pensioen krijgen, moet tussen 2016 en 2040 elk jaar met een maand verhoogd worden. Op het hoogtepunt van de vergrijzing krijgen mensen dan AOW als ze 67 jaar zijn. Dit zal hen stimuleren om langer door te werken. Dat is een van de aanbevelingen die de commissie-Bakker zal doen in haar advies over verhoging van de arbeidsparticipatie, zo bevestigen bronnen rondom de commissie.

De commissie is ingesteld na het conflict in het kabinet over het ontslagrecht. Het kabinet wil dat in 2016 80 procent van de beroepsbevolking werkt, in plaats van de huidige 73 procent. Om dat te bereiken, vindt de commissie dat op termijn knopen moeten worden doorgehakt over onderwerpen waarop nu nog een taboe rust.

Zo moet een volgend kabinet niet bang zijn om omstreden thema’s als verhoging van de AOW-leeftijd aan te pakken. Ook heikele thema’s als het verder fiscaliseren van de AOW en het beperken van de hypotheekrenteaftrek moeten worden aangepakt.

De nadruk in het advies zal echter niet liggen op de lange termijn, maar op maatregelen die op korte termijn de inzetbaarheid van werknemers op de arbeidsmarkt vergroten. De commissie vindt dat het huidige kabinet een scholingsplicht moet instellen, die werknemers verplicht zich bij te scholen voor een eventuele overstap naar ander werk. Ze moeten daarvoor een spaarpotje met geld opbouwen, waaraan de werkgever meebetaalt. De commissie wil voorkomen dat mensen worden ontslagen. Als een werknemer zijn baan dreigt te verliezen, moet de werkgever hem begeleiden bij het zoeken van vervangend werk.