Aantal bètastudenten groeit te langzaam

Den Haag. Het kabinet heeft zijn doelstelling voor het aantal technische studenten bij lange na niet gehaald. Vorig jaar steeg de instroom in de bèta-opleidingen in het hoger onderwijs met 6 procent in vergelijking met 2000. Het doel was 15 procent. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Onderwijs. De geringe stijging is vooral te wijten aan de hogescholen. Daar daalde de instroom in technische opleidingen met 5 procent. Met een stijging van het aantal nieuwe bètastudenten van 30 procent deden de universiteiten het wel goed. Opleidingen die voor minder dan de helft aandacht besteden aan niet-technische vakken scoorden ook goed. Daar is de instroom van het aantal studenten van 2000 tot en met 2007 met 40 procent toegenomen. Ook bij deze opleidingen doen de universiteiten het een stuk beter dan de hogescholen.