V-raad: actief jagen op piraten Somalië

De VN-Veiligheidsraad heeft gisteren unaniem een resolutie aangenomen die het eenvoudiger moet maken om op te treden tegen de toenemende piraterij voor de kust van Somalië. Resolutie 1816 geeft staten die samenwerken met de Somalische interim-regering het recht om met marineschepen de territoriale wateren van Somalië binnen te gaan en daar „met alle noodzakelijke middelen” op te treden tegen piraten en andere gewapende overvallers.

De resolutie is geldig voor zes maanden, waarna verlenging mogelijk is.

Piraterij is een snel groeiend probleem voor de kust van Somalië. Dit jaar zijn zeker 26 schepen aangevallen door gewapende kapers die zeelieden gijzelen met het oog op losgeld. Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal incidenten hoger omdat rederijen kapingen of pogingen daartoe verzwijgen uit vrees voor reputatieschade en verhoogde verzekeringspremies. Voor de Somalische kust wordt momenteel de Amiya Scan vastgehouden, een vrachtschip van de Nederlandse rederij Reider Shipping dat vorige week zondag werd gekaapt.

Resolutie 1816 is aangenomen met instemming van de interim-regering van Somalië, dat niet over een eigen marine beschikt. „De kwestie van piraterij ligt buiten onze huidige middelen en capaciteiten”, verklaarde president Abdullahi Yusuf voorafgaand aan de stemming.

De resolutie kreeg pas goedkeuring nadat een passage was opgenomen waarin staat dat het besluit alleen betrekking heeft op Somalië, en geen nieuw maritiem- en internationaal gewoonterecht creëert. Verscheidene landen, waaronder China, verklaarden bang te zijn dat een algemene formulering leidt tot situaties waarin landen zichzelf het recht toe-eigenen om in andermans territoriale wateren te opereren.

Het Nederlandse fregat Hr. Ms. Evertsen is gestationeerd in de Keniaanse havenstad Mombasa van waaruit het schepen van het VN-voedselprogramma moet escorteren naar de Somalische hoofdstad Mogadishu. Het is daarom onwaarschijnlijk dat de Evertsen actief achter piraten aan zal gaan.

Kaart met overzicht piraterij op nrc.nl/buitenland