Tijdelijke subsidie thuiszorgsector

Den Haag, 3 juni. Staatssecretaris Bussemaker (VWS, PvdA) wil thuiszorgondernemingen tijdelijk subsidiëren om zelfstandige alfahulpen weer in dienst te nemen en geschoolde krachten in dienst te houden. Zij komt de sector tegemoet na de aanbesteding van huishoudelijke hulp. Pagina 3