Ruzie om onderzoek naar woekerpolis

Onterechte verwijten en een beschadiging van de reputatie. Dat zijn de harde woorden die de onderzoekers naar woekerpolissen gisteravond in een persbericht richtten aan het adres van minister Bos (Financiën, PvdA). Omdat het ministerie weigert de brief van de onderzoekers ‘als rectificatie’ openbaar te maken, publiceert het Instituut Financieel Onderzoek (IFO) nu zelf delen daaruit.

Vorige week verweet de minister het IFO dat het bureau een rapport van onvoldoende niveau heeft geleverd en hij daarom het rapport over beleggingsverzekeringen niet naar buiten had kunnen brengen voor de beloofde deadline van eind mei.

Maar er is geen conceptrapport uitgebracht, stelt het IFO, alleen een stuk dat moest aanzetten tot discussie hoe verder te gaan met het onderzoek dat was stopgezet wegens het ontbreken van informatie. Het IFO suggereert dat het niet voldoende medewerking krijgt van verzekeraars. De onderzoekers onthullen dat ze in december hun opdracht al hebben teruggegeven, maar op aandringen van het ministerie zijn doorgegaan. Nog opmerkelijker is dat ze de belofte van de minister aan de Tweede Kamer dat verzekeraars en producten met naam en toenaam worden genoemd, niet haalbaar noemen. Bos zei vorige week dat hij het IFO heeft gevraagd voor 13 juni met een goed rapport te komen. Het bureau zegt nog in overleg te zijn over een nieuwe datum.

Eerdere artikelen op nrc.nl/woekerpolis