`Marswater was te zout voor het ontstaan van leven`

Rotterdam, 3 juni. Het water dat vroeger een deel van het Marsoppervlak bedekte, was veel te zout voor leven. Dat leiden de Amerikaanse onderzoeker Nicholas Tosca en zijn collega`s af uit een nieuwe analyse van gesteenten die onderzocht zijn door het in 2004 gelande Marswagentje Opportunity. Ze schijven erover in het tijdschrift Science van 29 mei. Deze analyses wijzen er op dat de mineralen in deze gesteenten miljarden jaren geleden zijn afgezet in water dat waarschijnlijk veel zouter was dan het meest zoute water dat van nature op aarde voorkomt. De onderzoekers wijzen er op dat sommige organismen op aarde weliswaar in zeer zout water kunnen leven, maar dat al die organismen zijn geëvolueerd uit organismen die dit vermogen niet hadden. Het is daarom volgens hen zeer onwaarschijnlijk dat er ooit leven op Mars is ontstaan en dat de Marslander Phoenix - vorige week veilig geland - sporen daarvan zal vinden.