Kap bedreigt Papoea

Papoea Nieuw Guinea ontbost anderhalf keer zo snel als de Amazone.

Nieuwe foto’s tonen de impact van houtkap.

Tussen 1972 en 2002 verdween in Papoea Nieuw Guinea bosoppervlak ter grootte van 1,8 keer Nederland. Foto AP In this undated photo provided by the University of Papua New Guinea, a logging truck carries its load through the forests of Papua New Guinea. The rainforest of Papua New Guinea is being destroyed so quickly by logging, fires and encroaching farming that more than half of it could be gone by 2021, according to a study released Monday, June 2, 2008. (AP Photo/University of Papua New Guinea, HO) ** NO SALES EDITORIAL USE ONLY ** Associated Press

Als de ontbossing van Papoea Nieuw Guinea in het tempo van de afgelopen jaren doorgaat is over dertien jaar meer dan de helft van de bossen in het land verdwenen. De Universiteit van Papoea Nieuw Guinea en de Australian National University waarschuwen in een gisteren gepubliceerde studie dat van het bosoppervlak dat toegankelijk is voor houtkap zelfs 83 procent zal zijn vernietigd of ernstig gedegradeerd.

Dat leidt niet alleen tot opwarming van de aarde, zeggen de onderzoekers, maar is waarschijnlijk ook schadelijk voor de biodiversiteit en de levensstijl van de Papoea’s. Ruim de helft van de bevolking (zes miljoen) is voor voedsel of onderdak afhankelijk van het bos.

Het eiland Nieuw Guinea, dat bestaat uit de Indonesische provincie Papoea en het sinds 1975 van Indonesië onafhankelijke Papoea Nieuw Guinea, heeft het op twee na grootste aaneengesloten bosgebied ter wereld, op de Amazone en het regenwoud in Congo na. Volgens de studie, die zich beperkt tot Papoea Nieuw Guinea, verloopt de ontbossing daar anderhalf keer zo snel als in de Amazone.

Eerder onderzoek naar de ontbossing in het land was fragmentarisch. Het huidige totaalbeeld is samengesteld met behulp van remote sensing, een techniek waarmee de weerkaatsing van straling op het aardoppervlak wordt gemeten. Vergelijking van metingen in 2002 met stafkaarten van het Australische leger uit 1972 wijst uit dat in die periode acht miljoen hectare (1,8 keer Nederland) is verdwenen of gedegradeerd, bijna 24 procent van het totale bosoppervlak. In 2002 bestond nog 71 procent van het land uit bos. In de afgelopen twintig jaar is de ontbossing steeds verder versneld.

De Britse econoom Nicholas Stern berekende vorig jaar dat de wereldwijde ontbossing verantwoordelijk is voor 18 procent van de uitstoot van broeikasgassen. Dit jaar zal volgens het onderzoek alleen al door de houtkap in Papoea Nieuw Guinea 22 miljoen ton CO2 worden uitgestoten, evenveel als alle auto’s in Australië bij elkaar.

Bijzonder aan de studie is dat er ook is onderzocht hoe het bos is verdwenen, zodat de regering eventuele maatregelen daarop kan aanpassen. Gebieden waar grootschalige houtkap plaatshad (48 procent) waren op de satellietbeelden herkenbaar aan de brede toegangswegen die zijn aangelegd voor de machines en het transport. Ontbost gebied rond dorpen (46 procent) werd toegeschreven aan landbouwuitbreiding door kleine boeren. Ongeveer 4 procent was het gevolg van bosbranden.

Hoofdonderzoeker Phil Spearman is bang dat de bossen niet op tijd gered zullen worden. Papoea Nieuw Guinea loopt voorop in de oproep aan rijke landen om tropische landen compensatie te betalen voor bescherming van hun oerwouden, maar volgens Spearman geeft de regering te veel concessies uit aan buitenlandse houtkapbedrijven, die vele miljoenen opleveren. Ook wordt te weinig toezicht gehouden op het naleven van de regels. Minister van Bosbouw Belden Namah wil het nu verplicht maken om voor elke gekapte boom drie boompjes terug te planten.

Lees het rapport via gis.mortonblacketer.com.au/upngis

Rectificatie / Gerectificeerd

Papoea Nieuw Guinea

In het artikel Kap bedreigt Papoea (dinsdag 3 juni, pagina 6) staat dat Papoea Nieuw Guinea in 1975 onafhankelijk werd van Indonesië. Het werd in dat jaar onafhankelijk van Australië.

In het artikel staat tevens dat de grootste bosgebieden het Amazonegebied, het regenwoud in Congo en het regenwoud in Papoea zijn. Dit is niet juist. Het grootste bosgebied is te vinden in Scandinavië, Rusland, Canada en de VS: het Boreaal. De grootste tropische bosgebieden zijn wel het Amazonegebied, het regenwoud in Congo en het regenwoud in Papoea.