Hersenen aangetast door heel veel hasj

Bij cannabisgebruikers die langer dan tien jaar dagelijks minstens vijf joints roken, zijn twee belangrijke hersendelen aangetast. De hippocampus (belangrijk voor geheugen en emoties) en de amygdala (angst en agressie) zijn allebei ongeveer 10 procent kleiner dan bij niet-gebruikers. De vraag is wel of de hersenstructuren ook al kleiner waren bij de zware gebruikers voordat ze begonnen met cannabis roken.

Australische psychiaters onderzochten vijftien mannen die langer dan tien jaar dagelijks cannabis gebruikten, in de vorm van hasj en wiet. Gemiddeld rookten de deelnemers meer dan negentien jaar. De onderzoekers scanden de hersens van de mannen, en berekenden het volume van de hippocampus en de amygdala. De publicatie verscheen gisteren in het juninummer van de Archives of General Psychiatry.

Het roken van hasj of wiet (blowen) werkt voor de meeste mensen ontspannend en geestverruimend. Maar in hoge doses kan het ook angst, paniek en psychotische symptomen veroorzaken. Bij langdurige gebruikers is de kans op schizofrenie vergroot. Er is echter nog steeds discussie over de vraag of dat door cannabisgebruik komt, of dat mensen met een aanleg voor psychose zich met cannabis beschermen tegen onrust.

Vergeleken met zestien niet-gebruikers van dezelfde leeftijd en opleiding was de hippocampus in beide hersenhelften gemiddeld 12 procent kleiner, de amygdala gemiddeld 7 procent. Het effect was vooral te zien in de linker hippocampus. Hoe meer de gebruikers hadden geblowd, des te kleiner die was. Het totale volume van het brein verschilde niet tussen de groepen.

De gebruikers scoorden ook hoger bij een test die de aanleg voor psychoses meet. Ook hier was het effect sterker bij de mensen met een kleinere hippocampus. In woordjes leren voor een leervaardigheidstest waren de gebruikers slechter dan de controlegroep.

De onderzoekers denken dat de verkleining een gevolg is van cannabisgebruik. Bij proefdieren is aangetoond dat langdurig gebruik van cannabis de zenuwcellen in de hippocampus aantast. Eerder onderzoek bij mensen liet geen effect van cannabis zien. Volgens de Australiërs zien zij nu wel een effect doordat zij gedetailleerdere scans gebruikten.

    • Niki Korteweg