Zeg, doucht u altijd zo lang?

Minister Van der Hoeven wil slimme meters voor gas en elektriciteit verplicht stellen.

Beoogt de minister soms een stalinistische heilstaat in Nederland in te voeren?

Illustratie Tomas Schats Schats, Tomas

De minister van Economische Zaken, Maria van der Hoeven (CDA), wil het toepassen van zogenoemde ‘slimme meters’ voor het elektriciteits- en gasverbruik in huishoudens verplicht stellen. De meters geven ieder kwartier of uur het verbruik aan de leverancier van de elektriciteit en het gas door.

Het argument hiervoor is dat op deze manier de leverancier inzicht krijgt in het verbruik van de klant om deze beter te kunnen adviseren hoe zuinig met elektriciteit om te gaan. Een prachtig idee, vinden de regeringspartijen. Wat kan daarmee mis zijn? Welnu, bij nader inzien heel veel.

Wat betekent het als de leverancier elk kwartier het verbruik van elektriciteit in uw huishouden kan aflezen? Dat betekent dat hij inzicht krijgt in uw dagelijks leven in uw huis. De leverancier lukt het zo om in uw privéleven te komen snuffelen. Hij ziet wanneer u opstaat en naar bed gaat, wanneer de televisie aan is en weer uitgezet wordt en wanneer uw vaatwasser en wasmachine ingeschakeld zijn.

Dan kunt u adviezen verwachten als: waarom laat u door het hele huis steeds het licht branden, of waarom doet u zo vaak de was? Want dat is met grote waarschijnlijkheid uit deze registraties op te maken. Uw privéleven binnenshuis ligt open en bloot ter inzage van de leveranciers, waarvan we nooit weten of ze niet eventueel met inbrekers zijn bevriend.

De ‘slimme elektriciteitsmeter’ is nog maar het begin. Ook de ‘slimme gasmeter’ is in aantocht, en eerdaags zal er ook een watermeter worden geïnstalleerd. Dan staan de leveranciers echt bij u binnen. Zij kunnen zien hoe lang u ’s ochtends onder de douche staat, hoe vaak u de was doet en op welke temperatuur, dat u ’s nachts de verwarming niet laag zet, het is allemaal uit de meetgegevens te destilleren.

De slimme meter kan meer dan alleen meten. Het inbouwen van een slimme schakelaar hoort erbij. Op die manier kan de klant vanuit het kantoor van de leverancier worden afgesloten, of de leverantie tot bepaalde tijdstippen worden beperkt.

Het is onbegrijpelijk dat de regeringspartijen deze disproportionele inbreuk in het privédomein van de burgers steunen. De regering, gevormd door partijen die stoelen op ideologieën die het bekeren dan wel het verheffen van de medemens als roeping in zich meedragen, hebben zich altijd al met het privéleven van de burgers achter de voordeur willen bemoeien, tot zelfs onder de lakens toe. Met deze eerste maatregel van de slimme elektriciteitsmeter is er een voet tussen de deur gezet. En als deze eerste stap is gezet kan de rest eenvoudig volgen. Kennelijk ziet de regering de implicaties van deze ontwikkelingen niet en zet ze een ontwikkeling in gang die Big Brother ons huis binnenloodst en dat ook nog wettelijk verplicht.

Die wettelijke verplichting maakt deze plannen zo gevaarlijk. Als klanten in een overeenkomst met hun leveranciers zelf instemmen met dit soort meters, is daarmee niets mis. Als je er vanaf wilt, dan zeg je simpelweg de overeenkomst op. Het is goed voorstelbaar dat er klanten zijn bij wie een dergelijke meter met de mogelijkheid tot beperking van leverantie nodig blijkt, bijvoorbeeld bij notoire wanbetalers. Het plaatsen ervan zou dan op basis van een rechterlijke uitspraak afgedwongen moeten kunnen worden. Er zijn dus wel degelijk nuttige toepassingen van slimme meters denkbaar, maar wel met de nodige mitsen en maren. Deze minister wil met een wettelijke verplichting een maatregel uit de stalinistische heilstaat in Nederland invoeren.

Dr. ir. Jaap Zock adviseert als zelfstandige zonder personeel bedrijven in de medische sector.

    • Jaap Zock