UNDP brak regels VN in Noord-Korea

De ontwikkelingsorganisatie van de Verenigde Naties UNDP, waar Ad Melkert uitvoerend bestuurder is, heeft bij haar werk in Noord-Korea jarenlang interne regels van de VN overtreden.

Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek. Het als ‘vertrouwelijk’ bestempelde eindrapport, waarover deze krant beschikt, stelt: „Donorlanden zijn met reden bezorgd over transparantie, verantwoording en de gepaste besteding van hun fondsen.”

Het verslag is op aandringen van secretaris-generaal Ban Ki-moon opgesteld door een ‘commissie van wijzen’, onder leiding van Miklós Németh, oud-premier van Hongarije.

Het rapport komt na anderhalf jaar van beschuldigingen: door lakse naleving van de regels zou geld van de VN bij het stalinistische regime van Noord-Korea zijn terechtgekomen in plaats van bij de bevolking. De aantijgingen werden gedaan door de Amerikaanse ambassade bij de VN, het Congres en een ex-medewerker die zich opwierp als klokkenluider.

Oud-PvdA-leider Melkert, die als tweede man bij UNDP verantwoordelijkheid draagt voor de dagelijkse gang van zaken bij de ontwikkelingsorganisatie, werd persoonlijk aangevallen en verantwoordelijk gehouden.

UNDP en Melkert wilden vannacht niet reageren op het rapport. Melkert houdt vanavond in New York een persconferentie.

De Nederlandse ambassadeur bij de VN heeft eerder vergeefs geprobeerd de gemoederen te sussen. Nederland was vorig jaar met bijna 114 miljoen dollar de grootste donor van UNDP.

De onderzoekers concluderen dat „UNDP-bestuurders een open dialoog moeten aangaan met donorlanden” om te voorkomen dat die de financiering staken. UNDP heeft regels om de juiste inzet van geld te garanderen, maar in Noord-Korea „was in sommige gevallen een robuustere toepassing hiervan nodig”, stelt het rapport.

Vervolg Melkert: pagina 4

Zwakke plekken UNDP

UNDP betaalde tegen de regels in Noord-Koreaanse werknemers uit in dollars en euro’s. Daarnaast hield UNDP zich niet aan de regel om de eigen projecten in het land alleen te bezoeken zonder inmenging van de autoriteiten.

Daarnaast kan VN-geld terecht zijn gekomen bij Koreanen of Koreaanse instellingen die niet verbonden waren aan de VN-projecten. Eén daarvan is een bankinstelling die zijdelings betrokken zou zijn geweest bij wapenhandel. Volgens de onderzoekers is er echter geen bewijs dat UNDP dit had kunnen weten. Er waren wel „duidelijk zwakke plekken” in bij UNDP-bestuurders ter plaatse.

Een van hen was de Albaniër Artjon Shkurtaj. Na het einde van zijn betrekking bij UNDP werd hij de voornaamste bron van aantijdingen. Shkurtaj zegt dat hem geen nieuw arbeidscontract werd aangeboden omdat hij de misstanden via de Amerikaanse regering naar buiten bracht. De onderzoekers hebben echter „aanzienlijke bedenkingen over Shkurtajs geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid van zijn beweringen”. Hij beloofde ondersteunend materiaal te leveren, maar liet dat na. Ook loog hij herhaaldelijk.

Meer informatie via undp.org/dprk

    • Freek Staps