nrc.nl/klaver

De website bbc.co.uk is een groot succes.

De interne toezichthouder BBC Trust vindt dat er te veel geld wordt uitgegeven, meldt Marie-José Klaver in haar blog.