Groenlands is dan nog veel preciezer

Het is vast belangrijk om Oudgrieks te leren, zoals docent klassieke talen Guido Kuijper stelde (nrc.next, 29 mei). Maar het gaat wel ver om te beweren dat de Griekse filosofie ontstaan is omdat het Grieks zich ”zo goed leent om een gedachte nauwkeurig uit te drukken”. Beter dan het Nederlands, lijkt Kuijper hier te bedoelen, want zo zegt hij: ”Een Nederlandse vertaling telt meer woorden dan het Griekse origineel”.

Maar als het werkelijk zo is dat de nauwkeurigheid van een gedachte afhangt van het aantal woorden waarin die verpakt wordt, dan is het nog veel verstandiger om een taal als het Groenlands te leren, waar een enkel woord doorgaans correspondeert met een hele Nederlandse zin. Zoveel preciezer nog dan het Grieks!

Sommige talen drukken een concept uit met een enkel woord, andere met meer dan een. Dat verschil zegt niets over nauwkeurigheid, en het maakt de ene taal ook niet beter dan de andere. Mensen die dat beweren zijn elitair en onwetenschappelijk. Hun zienswijze heeft de beschrijving van niet-westerse talen zelfs jarenlang in de weg gestaan.

    • Bert Botma
    • Taalkundige Leiden