CU eerst wel eens met embryoselectie

Een prominent lid van de ChristenUnie, Henk Jochemsen, heeft bij zijn advies aan staatssecretaris Bussemaker (Volksgezondheid, PvdA) ingestemd met ruimere mogelijkheden voor embryoselectie.

Dat zeggen leden van de consultatiegroep die Bussemaker de afgelopen maanden hebben geadviseerd om embryoselectie toe te staan bij sommige typen erfelijke borst- en darmkanker. Daarover ontstond vorige week in het kabinet onenigheid tussen de ministers van ChristenUnie en PvdA. Daarop heeft de staatssecretaris haar brief aan de Tweede Kamer met dit voorstel ingetrokken.

Jochemsen is lid van de CU en onder andere voorzitter van een commissie bij het wetenschappelijk instituut van deze partij. Ook is hij bijzonder hoogleraar medische ethiek aan VU medisch centrum en directeur van het christelijke Lindenboom Instituut voor ethische vraagstukken.

Klinisch geneticus Christine de Die-Smulders van het Academisch Ziekenhuis Maastricht zegt dat Jochemsen niet heeft dwarsgelegen toen Bussemaker haar conceptbrief besprak. „Er waren geen bijzondere problemen”, zegt De Die-Smulders.

Lector Marli Huijser, docent filosofie aan de Haagse Hogeschool en lid van de adviesgroep: „In de laatste bijeenkomst was geen discussie of we die brief zouden accorderen. Iedereen is akkoord gegaan.” Emeritus hoogleraar Jan Klijn van het Erasmus Medisch Centrum en specialist voor erfelijke borstkanker bevestigde aanvankelijk deze lezing, maar kwam hier later op terug.

Jochemsen zegt zich wèl te hebben verzet tegen het plan van Bussemaker. „In telefoontjes en e-mails met een ambtenaar van het ministerie van VWS heb ik het standpunt afgewezen. We hebben ons altijd tegen deze ontwikkeling gekeerd. In het laatste gesprek van de adviesgroep heb ik gesproken over een glijdende schaal.”

    • Frits Baltesen