6 LEZINGENSERIE

WOI en WOII

Utrecht: Aula van het Academiegebouw. Tijd: 20.00u. www.sg.uu.nl

In grote lijnen weten we wel hoe de beide wereldoorlogen zich hebben voltrokken. Maar hoe zit het nou precies? Prof. dr. Maarten van Rossem, hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, staat in deze Studium Generale lezingenreeks uitvoerig stil bij de twee bepalende oorlogen van de twintigste eeuw. Maandag 9 juni, dinsdag 10 juni en maandag 16 juni zijn de overige data waarop Maarten van Rossem spreekt.