Schamen

In de zaterdagkrant van het NRC op 24 mei staat een artikel over de wegens eerwraak vermoorde Zeynep Boral in Alkmaar. Zoals vermeld was zij een 24-jarige rechtenstudente van Turks-Koerdische afkomst. Op weg naar haar laatste examen werd zij op 27 juni 2007 op het station in Alkmaar vermoord door haar ex-echtgenoot omdat hij niet kon leven met het feit dat zij hem had verlaten. Nadat hij haar had doodgeschoten met een pistool, sloeg hij de hand aan zichzelf. Zij was een goed geïntegreerde vrouw met een westerse opvoeding, hij een neef afkomstig uit een afgelegen bergdorp uit Oost-Turkije. Weliswaar een min of meer gearrangeerd huwelijk maar wel uit vrije wil gesloten met een te verwachten fout einde.

Niet zozeer de treurige afloop van dit verhaal maar meer de manier waarop de Nederlandse overheid zijn handen schoonwast achteraf, vind ik meer dan schandalig. Zeynep zelf deed al eerder aangifte van huiselijk geweld. Ook haar moeder waarschuwde verschillende malen de politie dat haar dochter gevaar liep.

Wat ik mij afvraag, is in hoeverre wij in Nederland bereid en in staat zijn onze allochtone inwoners te beschermen tegen dergelijke cultureel bepaalde drama`s. En ten tweede: hoe kan het dat de politie blijkbaar wat dit soort zaken aangaat, totaal blanco reageert? Verdienen onze Turkse, Marokkaanse of andere burgers van allochtone afkomst niet dezelfde zorgvuldige behandeling en bescherming als autochtone Nederlanders?

Het lijkt mij de hoogste tijd om de politie zodanig te scholen dat men in staat is dergelijke klachten op tijd te signaleren en goed in te schatten hoe gevaarlijk een dergelijke situatie kan uitpakken. Dat is het punt waarop je de minister moet aanspreken want alleen dan kan men op adequate wijze reageren op serieuze signalen van onze buitenlandse medeburgers en zullen dergelijke drama`s voorkomen kunnen worden!

Wij eisen van nieuwkomers dat zij vertrouwd zijn met onze gebruiken en gewoontes, laten wij op onze beurt dan ook eens de moeite nemen het omgekeerde te doen. Minimale kennis zou denk ik op zijn plaats zijn en een goed tegenwicht kunnen vormen tegenover de veelal hypocriete waardeoordelen waarmee wij onze allochtone medeburgers maar al te vaak in het dagelijks nieuws afschilderen! We zouden ons echt diep moeten schamen.

    • Antje Postma