Reacties: nrc.nl/commentaar

Als de middenklasse wordt verdreven uit de naoorlogse flatwijken, verworden die sneller tot getto’s van allochtonen en autochtonen uit de laagste inkomensklasse.

(Eddie Westerweel op 30 mei over ‘Scheve fundamenten’)