Paard achter de wagen

Studente Zeynep Boral is vermoord door haar jaloerse importechtgenoot Serdar, een moord die waarschijnlijk door de politie ten onrechte als relationeel probleem werd behandeld en niet als een geval van mogelijke eerwraak. ”In haar flat in Alkmaar verzucht moeder Raife Boral dat ze niet weet op wie ze nu bozer moet zijn, op Serdar, op de politie of op de minister.” Een opmerkelijke reactie want uit het tragische verhaal blijkt dat de Nederlands-Koerdische familie grote twijfels had over de geschiktheid van Serdar als echtgenoot voor hun dochter.

Toch werd de laaggeschoolde Turkse provinciaal Serdar gekoppeld aan zijn nicht, de urbane Nederlandse rechtenstudente Zeynep. Aan het einde van het artikel vraagt de moeder zich af ”als we in Nederland niet kritisch kijken naar de manier waarop de politie omgaat met dit soort gevallen, hoe gaan we dan voorkomen dat er in de toekomst weer slachtoffer vallen?” Dit is wat je noemt het paard achter de wagen spannen. Dat de familie veel verdriet heeft is begrijpelijk, maar een oplossing voor eerwraak wordt niet gevonden door de politie anders te laten werken, maar door minder neef-nicht importhuwelijken te sluiten. Voorts zou discussie in eigen kring over de gewoontes die eerwraak in stand houden geen kwaad kunnen.

    • Alexander Bon