Oude heren mopperen alleen over belangrijke zaken

Illustratie Cyprian Koscielniak Koscielniak, Cyprian

In het artikel `Oude diplomaten brommen over bureaucratie` (NRC Handelsblad, 19 mei) wordt een artikel uit HP/de Tijd aangehaald, waarin (vooral) ex-diplomaten hun beklag doen over het `bemoeizieke` departement in Den Haag. In de krant staat dat een woordvoerder dit geklaag afdoet als `heimwee naar het verleden` en `gemopper van oude heren`.

Afgezien van het feit dat degenen die sprekend zijn opgevoerd bij lange na nog geen oude heren zijn (in tegenstelling tot mijzelf), dient te worden onderstreept dat `de woordvoerder` op het ministerie, de woordvoerder van de minister is. Indien hij iets zegt of beweert als woordvoerder, is het de minister die achter hem staat. En in dit geval derhalve de minister die zijn recentelijk afgezwaaide ambassadeurs grof bejegent.

Geen enkele minister in ons land zou zulks echter doen. Althans, nog niet. Ik neem dan ook aan dat de woordvoerder gesproken heeft in opdracht van mogelijk de secretaris-generaal.

Iets dergelijks is helaas eerder gebeurd. Via de toenmalige woordvoerder is ambassadeur Van Heemstra nog niet zo lang geleden verboden een interview te geven aan Elsevier. Hij zou niet de geest op het departement weerspiegelen.

Naar ik vernam heeft de minister nadien ten overstaan van een ambassadeursconferentie een dergelijke uitspraak uitdrukkelijk weersproken.

Terecht. De woordvoerder had naar verluidt zijn opdracht van de toenmalige secretaris-generaal, De Heer, gekregen. Een ambtenaar die kennelijk niet aarzelde zijn dedain met name ook ten aanzien van oudgedienden tentoon te spreiden.

Ik kan mij geheel identificeren met de aangehaalde uitspraken van de heren. Ik geloof net op tijd ontsnapt te zijn aan de thans heersende bedilzucht.

Wil mij echter geloven: oude heren mopperen niet op de manier waarop de woordvoerder ons wil doen geloven. Oude heren mopperen over veel belangrijkere zaken. Zoals het zoekraken van een gehoorapparaat. What else?

    • Mr J.F.E. Breman
    • Oud-Ambassadeur in Canada