Opvolger Cerfontaine is ‘maatschappelijk betrokken jurist’

Jos Nijhuis volgt in 2009 Gerlach Cerfontaine op als baas van Schiphol. „Hij heeft oog voor de maatschappelijke kant.”

Jos Nijhuis Foto Dijkstra RESULTATEN PRICEWATERHOUSECOOPERS In Amsterdam werden vandaag de resultaten bekend gemaakt van PricewaterhouseCopoers. De cijfers werden gepresenteerd door de voorzitter van de Raad van Bestuur Jos Nijhuis Dijkstra bv

Jos Nijhuis, die vanaf 1 januari 2009 president-directeur wordt van Schiphol, is nu algemeen directeur van accountantskantoor PricewaterhouseCoopers. Maar hij is ook voorzitter van de Stichting Water Right, bestuurder van de stichting Common Purpose en lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Kids Moving the World. Hij was ooit lid van de Commissie Code Goed Bestuur voor Goede doelen.

Iemand met zoveel maatschappelijke nevenfuncties paste precies in het profiel van de nieuwe directeur van Schiphol, zegt voorzitter van de raad van commissarissen Jan Kalff. „Hij heeft oog voor de maatschappelijke kant van de luchthaven”, zegt Kalff. „Natuurlijk wil hij ook winst maken, maar je moet ook kunnen praten met de mensen die de groei willen verminderen”, zegt Kalff. Hij zal met milieubewegingen moeten spreken, met actiegroepen, met de politiek in Den Haag en met de gemeente Amsterdam. En die zijn allemaal tegenstanders van privatisering van de luchthaven. Tegelijkertijd moet hij de relaties onderhouden met Air France-KLM (met 60 procent van het luchthavenverkeer de grootste klant van Schiphol).

Jos Nijhuis (50) volgt Gerlach Certontaine op die tien jaar lang aan het hoofd stond van de luchthaven. Cerfontaine stuitte op weerstand bij een poging de luchthaven te privatiseren. Het mislukte uiteindelijk. Volgens Schiphol treedt Cerfontaine (62) terug „wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd”.

Nijhuis is geboren in Utrecht. Zijn vader zette er een kruidenierswinkel op. Daar raakte Nijhuis geïnteresseerd in het bedrijfsleven, zei hij eens in een interview.

Zijn loopbaan begon hij bij Coopers & Lybrand, een van de voorgangers van PricewaterhouseCoopers (PwC). Hij maakte carrière als accountant, werd in 1989 partner. Een functie als vicepresident volgde in 2001, een jaar later werd hij geïnstalleerd als directeur van de Nederlandse tak van PwC.

Onder Nijhuis’ leiding groeide het bedrijf. Hij viel op door zijn lobby om meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven aan te stellen. Onder Nijhuis publiceerde PwC voor het eerst in het bestaan van het bedrijf een maatschappelijk jaarverslag. Daarin staat bijvoorbeeld hoeveel kilometers er met de lease-auto worden afgelegd en hoeveel CO2 wordt er uitgestoten door PwC-medewerkers die vaak in het vliegtuig zitten.

Nijhuis’ vertrek als topman bij PricewaterhouseCoopers stond al gepland voor eind 2008. Kalff: „Het maatschappelijke effect van ondernemen speelde bij hem een grote rol bij PwC. Het zijn geen eigenschappen van een typische accountant. Hij heeft ook jaren ervaring als bestuurder en is bovendien een plezierig persoon. Dat sprak ons aan.” Een topman van Schiphol moet volgens Jan Kalff moeten kunnen werken „op het snijvlak van publiek en private activiteit. Daar hij is zeer geschikt voor”.

Nijhuis is accountant maar ook jurist. Dat kan van pas komen als Schiphol de strijd om de privatisering wil voortzetten. Is hij juist daarom benoemd? „Nee”, zegt Kalff. „Privatisering is onmogelijk op basis van het huidige regeerakkoord. Het dossier privatisering hebben we voorlopig gesloten.”

    • Jaus Müller