Kabinet wil rekeningrijden pas in 2018

De aanschafbelasting op auto’s en de wegenbelasting worden volledig afgeschaft. Zij worden vervangen door de kilometerheffing die in 2018 volledig moet zijn doorgevoerd.

„Het besluit is goed voor de automobilist, goed voor de belastingbetaler en goed voor het milieu”, zei minister Wouter Bos (Financiën, PvdA) na afloop van de ministerraad. Na maanden van overleg zijn minister Camiel Eurlings (Verkeer en Waterstaat, CDA) en staatssecretaris Kees de Jager (Financiën, CDA) het gisteren eens geworden dat circa 8 miljard euro aan belastingen wordt vervangen door een kilometerheffing die door een aparte instantie wordt geïnd.

De kern van de nieuwe regeling is dat automobilisten per kilometer een heffing moeten betalen. In de kilometerprijs wordt ook de tijd waarop gereden wordt, de plaats en het milieu meegerekend. Rijden tijdens spitsuren - tussen 7.00 en 9.00 ‘s morgens en tussen 16.00 uur en 19.00 uur ‘s avonds - in de Randstad wordt het zwaarst belast. De komende maanden zullen minister Eurlings en staatssecretaris De Jager de details van de regeling uitwerken. In het nieuwe systeem wordt het autorijden volgens het kabinet in ieder geval 1,9 miljard goedkoper, maar het is nog onduidelijk wat dit voor de individuele automobilist betekent.

Ook is het basistarief van de kilometerheffing nog onbekend. Het gratis kastje dat iedereen straks in zijn auto krijgt zal per kilometer een tarief in rekening brengen dat afhankelijk is van plaats, tijd en zuinigheid van de auto. Er wordt gesproken over basistarieven van 3 tot 15 cent per kilometer. Het basistarief zou driemaal zo hoog kunnen zijn in de spits in de Randstad.

Paul Nouwen, de voorzitter van de commissie die een paar jaar geleden de basis legde voor de huidige kilometerheffing, schat dat automobilisten die minder dan 18.000 kilometer per jaar rijden goedkoper uit zullen zijn dan nu, automobilisten die meer rijden, meer gaan betalen dan nu.

Volgens gegevens van de ANWB betaalt een automobilist met een auto van 20.000 euro – goed voor een Opel Astra of een VW Golf met 1.6 motor – gemiddeld ruim 100 euro per maand aan wegenbelasting en aanschafbelasting.