Gekrenkte trots moet gewroken

    • René Moerland