Toeteren tegen de prijs van diesel

Rotterdam. Uit onvrede over de hoge benzineprijzen heeft een aantal automobilisten gisteren om kwart voor twaalf drie keer getoeterd. Deze actie was een initiatief van de brancheorganisaties voor vrachtvervoer en verladers. Zij overhandigden een petitie voor accijnsverlaging van dieselprijzen aan het kabinet. ”Met het rumoer willen we op een publieksvriendelijke manier laten weten dat het ons ernst is”, zegt een woordvoerder. Op 11 locaties in Nederland stonden tekstkarren met de oproep: `De maat is vol, de tank is leeg! Toeter voor lagere dieselaccijns!` In hun brief pleiten de organisaties voor het afblazen van een voorgenomen accijnsverhoging met 0,03 euro per liter op 1 juli. Die verhoging zou volgens berekeningen van de vervoerders dit jaar nog een lastenverzwaring van zo`n 84 miljoen euro voor de sector betekenen.