‘Politie legt extra boetes op na actie’

Politiekorpsen hebben agenten onder druk gezet om extra bekeuringen uit te schrijven. De korpsen wilden zo de achterstand door het coulancebeleid „inhalen”, zeggen de politiebonden.

„Sommige korpsen slaan door bij het alsnog proberen te voldoen aan de landelijk vastgestelde prestatienormen”, aldus de politiebond NPB. Het is onduidelijk om welke korpsen het gaat.

Tussen 21 december 2007 en 1 februari van dit jaar waren agenten coulant; ze beboetten bepaalde vergrijpen niet als actiemiddel voor een betere cao. Dit heeft de schatkist naar schatting miljoenen gekost. Volgens het Centraal Justitieel Incassobureau zijn in december, januari en februari 630.000 bekeuringen minder uitgeschreven dan het jaar daarvoor.

Volgens de NPB probeerden de politiekorpsen daarna het beoogde aantal bekeuringen toch te realiseren door individuele prestatieafspraken. Van sommige politiemensen werd verwacht dat zij een contract tekenden. Enkele „verbijsterde” leden namen daarop contact op met de vakbond.

„Bonnen schrijven om het bonnen schrijven is uit den boze”, benadrukt de NPB, hoewel hij niet tegen prestatieafspraken is. Als een politieagent zijn ‘bonnenquota’ – 85 tot 200 per persoon per jaar – niet haalt, kan zijn werkgever hem daarop aanspreken. In sommige gevallen leidt het tot een lagere beoordeling in een functioneringsgesprek.

Ook de politiebond ACP krijgt signalen dat politiekorpsen extra bekeuringen willen laten schrijven. Voorzitter Gerrit van de Kamp ziet „soms wel wat commotie op de werkvloer”, maar: „Meestal gaat het na overleg met de korpschef goed.” Korpsen die het coulancebeleid uitvoerden, hoeven de jaarlijkse bonnennorm niet te halen, zegt Van de Kamp. „Dat wordt verrekend.”

    • Barbara Rijlaarsdam