Meer gevallen à la Herfkens

Het ministerie van Defensie verstrekt in strijd met de regels van de VN financiële vergoedingen aan bij de organisatie gedetacheerde medewerkers, zoals ook het geval is bij Eveline Herfkens. Het gaat om 2 kolonels die als aanvulling op hun salaris enkele honderden euro’s per maand krijgen.

pagina 3