Kredietbureaus moeten differentiëren

Gewapend met superhoge kredietwaarderingen (de AAA-status) hebben gestructureerde financiële producten, waarin bijvoorbeeld de inmiddels gewraakte hypotheekobligaties werden verpakt, de bloei van de kredietmarkten aangewakkerd. En toen de geloofwaardigheid van de kredietwaarderingen als sneeuw voor de zon verdampte, verhevigden zij de inzinking. Toch zijn de noodmaatregelen die zijn getroffen door de Federal Reserve (de Fed, het federale stelsel van Amerikaanse centrale banken) en de Bank of England (BoE) om de druk op de financiële sector te verlichten, gebaseerd op dezelfde instrumenten. De centrale banken zouden een hervorming van de kredietwaarderingen moeten bevorderen door zich sterk te maken voor een nieuwe aanpak.

Je zou denken dat Fitch, Moody’s en Standard & Poor’s, omwille van hun reputatie, de kredietwaarderingen van gestructureerde financiële producten zouden gaan aanpassen. Maar Moody’s heeft bijvoorbeeld al eerder deze maand gezegd te willen vasthouden aan de traditionele waarderingsschaal voor deze producten, maar er wel extra informatie bij te zullen leveren.

Moody’s zal zijn standpunt misschien moeten herzien, nadat woensdag in een rapport van de Internationale Organisatie van Beurstoezichthouders (IOSCO) werd aangedrongen op een aanpassing van de waardering van gestructureerde financiële producten. Volgens The Wall Street Journal is ook de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC (Securities and Exchange Commission) daar een voorstander van.

Het in het leven roepen van een aparte waarderingsschaal is zinvol. Het toekennen van de AAA-status aan een gestructureerd financieel product is niet hetzelfde als het toekennen daarvan aan een bedrijf. Het is waar dat in kredietwaarderingen louter de waarschijnlijkheid van betalingsproblemen worden weerspiegeld. De tijd zal leren hoezeer de kredietbeoordelaars er wat dat betreft naast hebben gezeten.

Maar beleggers en toezichthouders zijn er in de loop der jaren van uitgegaan dat de AAA-waarderingen inhielden dat erop kon worden vertrouwd dat de betreffende financiële instrumenten liquide zouden zijn, en relatief stabiel in termen van hun kredietstatus en waarde. Maar voor gestructureerde financiële producten gaat dat verhaal niet langer op. De waardering van deze producten leunt bovendien zwaar op subjectieve aannames.

Daarom hebben de Fed en de BoE nu de kans om de kredietbeoordelaars onder druk te zetten, evenals de zakenbanken, beleggers en zelfs andere regelgevers die zich zouden kunnen verzetten tegen een stap in de richting van een nieuw waarderingssysteem. Zolang de financiële sector afhankelijk is van de noodhulp van de centrale banken, zijn deze in goede positie om de banken op één lijn te krijgen met de IOSCO en de SEC. Op die manier zullen de kredietbeoordelaars en, belangrijker nog, beleggers een gezonde prikkel hebben om anders na te gaan denken over hoe zij beleggingen in gestructureerde financiële producten voortaan waarderen.

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen: www.breakingviews.com

    • Richard Beales