‘Herfkens-probleem’ bij Defensie

Ook het ministerie van Defensie verstrekt in strijd met de regels van de Verenigde Naties financiële vergoedingen aan bij de VN gedetacheerde medewerkers.

Het gaat om twee kolonels. Zij krijgen per maand enkele honderden euro’s van het ministerie van Defensie als aanvulling op hun salaris van de VN. Volgens een woordvoerder is deze suppletie bedoeld om de medewerkers hetzelfde inkomen te garanderen als zij in Nederland ontvingen.

Na de ophef die is ontstaan rondom Eveline Herfkens, voert het ministerie van Defensie gesprekken met de kolonels over een terugbetalingsregeling. De gesprekken zijn nog gaande. Herfkens werkt voor de VN-ontwikkelingsorganisatie UNDP. Zij bleek een huurvergoeding van het ministerie van Buitenlandse Zaken te ontvangen. De reglementen van de VN verbieden betalingen door derden.

Defensie spreekt van een groot probleem. Als loonsuppleties niet meer mogen om het salaris bij een VN-detachering op peil te houden, zal niemand zich meer voor dergelijke functies melden omdat dat zou betekenen dat hoge militairen die bij de Verenigde Naties worden gedetacheerd er in inkomen op achteruitgaan.

In het geval van Eveline Herfkens ging het om een door het ministerie van Buitenlandse Zaken verstrekte vergoeding van 6.000 dollar per maand voor haar flat in New York. Soortgelijke gevallen kent het departement niet, meldde minister Verhagen van Buitenlandse Zaken de Tweede Kamer eerder. Wel ontvangt de vorig jaar naar de VN vertrokken Nederlandse diplomaat Robert Serry nog een tijdelijke huurvergoeding voor de woning die hij in Dublin heeft achtergelaten en waar een deel van zijn familie nog tot deze zomer woont in verband met een schoolgaand kind. Strikt genomen is deze regeling ook in strijd met de VN-regels. Het ministerie van Buitenlandse Zaken voert hierover nog gesprekken.

Lees de VN-gedragscode via nrc.next/links