Bos vult gaten met geld Schiphol CDA houdt Bos aan afspraak over Schiphol

Minister Bos (Financiën, PvdA) gebruikt 400 miljoen euro van Schiphol voor het sluitend maken van zijn begroting en niet voor de infrastructuur in de regio Amsterdam. Dat is in strijd met het regeerakkoord en met een motie van de Tweede Kamer.

Afgesproken was dat extra opbrengsten uit Schiphol „bij voorrang worden aangewend voor ontsluiting van de Noordvleugel”, het gebied rond Amsterdam en Almere. Het betreft een superdividend dat door de Nederlandse staat, de belangrijkste aandeelhouder van Schiphol, is afgedwongen.

Financiën erkent nu dat dit geld niet naar de infrastructuur gaat maar zegt dat op een andere manier al extra geld naar Amsterdam is gegaan.

Het CDA reageert verrast. Het Kamerlid Maarten Haverkamp (CDA): „Over twee weken staat een debat gepland over de opbrengsten van Schiphol, maar wij worden nu ingehaald door de voorjaarsnota. Er liggen echter duidelijke afspraken dat dit geld van Schiphol naar de ontsluiting van de Noordvleugel zou gaan.”

Volgens de VVD is de beslissing onacceptabel. Kamerlid Paul de Krom noemt de uitleg van Financiën „de grootste smoes die hij ooit gehoord heeft”. Het besluit over die wegen afgelopen najaar was volgens hem door een vorig kabinet financieel allang gedekt. Hij vindt dat ook deze 400 miljoen naar de regio Amsterdam moet.

De gemeente Amsterdam zegt de kwestie op de voet te volgen. Wethouder Freek Ossel (PvdA): „We gaan er vanuit dat de minister de toezeggingen die in het coalitieakkoord zijn gedaan, nakomt. Hij moet de daad bij het woord voegen.”

[Vervolg SCHIPHOL: pagina 3]

SCHIPHOL

CDA houdt Bos aan afspraak over Schiphol

[Vervolg van pagina 1] Het ministerie van Verkeer en Waterstaat wil niet inhoudelijk ingaan op de kwestie. Een woordvoerder verwijst door naar Financiën omdat het om de voorjaarsnota gaat. Een woordvoerder van Financiën stelt dat het kabinet vorig jaar besluiten heeft genomen over de A6 en A9.

Daarvoor zijn „voldoende middelen gereserveerd”. Daarom is het geld van Schiphol niet meer nodig, aldus Financiën.

Na dat besluit over extra wegen heeft minister Bos echter nog aan de Tweede Kamer laten weten dat het besluit in het regeerakkoord uitgangspunt is.

VVD’er De Krom spreekt van ‘graaien’ door de overheid. „Hier wordt niet alleen Schiphol kaalgeplukt, maar wordt het geld ook nog eens verjubeld. Er ligt nota bene al jaren een Kamermotie van CDA en VVD die voorschrijft dat opbrengsten gebruikt moeten worden voor infrastructuur in dezelfde regio.” Frans Weekers, de financieel woordvoerder van de VVD, wil opheldering van Bos over alle dividendverhogingen bij staatsdeelnemingen. „Zo krijg je natuurlijk altijd de begroting rond.”

Als Bos door de Kamer wordt teruggefloten heeft hij een tegenvaller van 400 miljoen euro. Het CDA lijkt hier op aan te sturen. Haverkamp: „Wij gaan ervan uit dat alle opties open zijn en geen onomkeerbare stappen zijn gezet. Wij blijven eraan vasthouden dat de opbrengsten uit Schiphol aan infrastructuur worden uitgegeven.”

    • Jeroen Wester