Ambtenaren kunnen Rudd niet bijhouden

Niet iedereen heeft evenveel energie als Kevin Rudd, de Australische Labor-premier die een half jaar geleden met een volle hervormingsagenda aantrad. Hij versloeg de conservatieve premier John Howard, die tien jaar had geregeerd, onder andere met de belofte aan werknemers dat hij de balans tussen hun werk en privéleven zou verbeteren. Nu klagen ambtenaren dat Rudd hen te veel laat overwerken.

De ambtenaren op de ministeries beginnen vóór zeven uur en werken vaak door tot na tienen ‘s avonds. Klagen blijkt zinloos. „Ik begrijp dat er hier en daar kritiek is van ambtenaren die vinden dat ze wat veel uren maken”, zei Rudd gisteren. „Welnu, dan heb ik nieuws voor ze: het worden er nog meer.” Om verkiezingsbeloftes op het gebied van de economie, belastingen, gezondheidszorg en kinderopvang waar te maken „zal de werkdruk erg hoog zijn”, aldus Rudd. Dat leidde vandaag tot een stroom van anonieme ambtenaren die op de radio protesteerden. „Onze levens zijn in een ware hel veranderd, onze ministeries in nachtmerries”, zei een beller tegen de ABC.

Vermoed wordt nu dat ambtenaren wraak hebben genomen door in de afgelopen week twee keer kabinetsstukken te lekken naar de media. Die gingen over een plan van de regering om brandstofprijzen minstens 24 uur te laten gelden. De bedoeling was dat de prijzen zo minder snel zouden stijgen, maar in de kabinetsstukken werd het effect van de maatregel betwijfeld. Rudd heeft de politie ingeschakeld om het lek op te sporen. (AP)