Toeteren tegen de prijs van diesel

Uit onvrede over de hoge benzineprijzen heeft een aantal automobilisten vanmorgen om kwart voor twaalf drie keer getoeterd. Deze actie was een initiatief van de brancheorganisaties TLN (vrachtvervoer) en EVO (verladers). Zij overhandigden vandaag een petitie voor accijnsverlaging van dieselprijzen aan het kabinet.

„Met het rumoer willen we op een publieksvriendelijke manier laten weten dat het ons ernst is”, zegt de woordvoerder van Transport en Logistiek Nederland (TLN). Op 11 locaties in Nederland stonden tekstkarren met de oproep: „De maat is vol, de tank is leeg! Toeter voor lagere dieselaccijns!”

„De emoties lopen hoog op bij transportbedrijven”, aldus de woordvoerder. „De marktpositie komt in het geding.” In hun brief pleiten de organisaties voor het afblazen van een voorgenomen accijnsverhoging met 0,03 euro per liter op 1 juli. Die zou volgens berekeningen van de vervoerders dit jaar nog een lastenverzwaring van zo’n 84 miljoen euro voor de sector betekenen. De volgende jaren kost de accijnsverhoging 146 miljoen euro extra.

„De inkomsten die de overheid hierdoor misloopt worden ruimschoots gecompenseerd door extra btw-inkomsten en aardgasprijzen”, meldt de brief. Nederland is volgens de vervoerders door de accijnzen een van de Europese landen met de hoogste brandstofheffingen.

Een liter diesel kostte begin dit jaar nog circa 1 euro (exclusief btw), nu staat de teller rond de 1,24 euro. Bijna 0,38 euro daarvan is accijns. De dieselprijs is dit jaar met 23 procent gestegen. Het jaar daarvoor bedroeg de stijging 44 procent.

Er staan meer acties op stapel, onder meer van de actiegroep ‘Nederland is het ZAT’, die bijna 115.000 handtekeningen heeft verzameld tegen de accijnzen op benzine.