Taiwan mogelijk bij overleg WHO

Rotterdam, 29 mei. China overweegt Taiwan toe te staan als waarnemer deel te nemen aan de vergaderingen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO).

Pagina 5