Obesitasepidemie Amerika neemt af

Rotterdam, 29 mei. Amerikaanse kinderen zijn de afgelopen jaren niet meer dikker geworden. Tussen 1999 en 2006 vond geen duidelijke verandering plaats in het percentage kinderen dat te dik is voor hun leeftijd, volgens een tweejaarlijkse meting door de Amerikaanse overheid, gisteren gepubliceerd in het Journal of the American Medical Association. 30 tot ruim 40 procent (afhankelijk van de ethniciteit) van de Amerikaanse kinderen is nu net zo dik als de 15 procent dikste kinderen in de referentiegroep uit de jaren zestig en zeventig. Bij volwassenen is de BMI (body mass index) een goede maat voor dikheid, maar bij kinderen die in de groei zijn, gelden per kalenderjaar andere BMI-grenzen. Vandaar die vergelijking met een groep kinderen van vóór de vetzuchtepidemie.