Landbouw in VS gedijt bij klimaatverandering

De klimaatverandering heeft de Amerikaanse land- en bosbouw tot dusver meer voordelen dan nadelen gebracht. In de komende decennia kan de balans omslaan, maar dat staat nog niet vast.

Die conclusie valt te trekken uit een klimaatrapport dat deze week door het Amerikaanse ministerie van landbouw is uitgebracht. 38 externe deskundigen analyseerden de literatuur en formuleerden consequenties voor waterhuishouding, landbouw, bosbouw en natuur. Het ministerie onderschrijft inmiddels de conclusie dat ‘robuuste wetenschappelijke eenstemmigheid’ bestaat over de menselijke invloed op klimaatverandering. Toen de regering Bush in 2001 aantrad, mocht dat niet gezegd worden.

Ook boven de VS veranderde het klimaat: het zuiden werd koeler, maar het noorden warmde op. Het oosten en zuiden werd natter, het zuidwesten droger. Hittegolven kwamen vaker voor. Deze trends houden de komende decennia waarschijnlijk aan. Veel landbouwgewassen groeiden beter dankzij de klimaatverandering, maar dat gold ook voor onkruiden. Ook van de Amerikaanse bossen verbeterde de groei door de stijgende CO2-concentratie, maar ze krijgen steeds meer te lijden van bosbranden en plagen.

Opvallend is de conclusie dat wetenschappelijke inzichten en meetmethoden op dit moment tekortschieten om te kunnen voorspellen hoe ecosystemen op klimaatverandering zullen reageren. Zelfs is het niet mogelijk effecten van klimaatverandering te scheiden van luchtvervuiling en van urbanisatie.