‘Hengelen is niet koninklijk’

Vissen is in Nederland een koninklijke sport sinds koningin Beatrix april dit jaar het predikaat ‘koninklijk’ aan de Sportvisserij Nederland toekende. Dat was voor de Vissenbescherming deze week aanleiding om een brief te sturen naar de koningin. „Hengelen veroorzaakt veel leed onder vissen”, zegt Ton Dekker, voorzitter van de Vissenbescherming. Hij hoopt dat de koningin haar besluit terugdraait. „Vissen is niet koninklijk.”

Dekker beroept zich in zijn brief op artikel 13 uit het Verdrag van Lissabon, de vervanger van de Europese Grondwet. Daarin staat dat de lidstaten van de Europese Unie ten volle rekening moeten houden „met hetgeen vereist is voor het welzijn van dieren als wezens met gevoel”.

Kan dat artikel de Vissenbescherming en andere dierenwelzijnsorganisaties helpen? Volgens Prof. C. Hillion, hoogleraar Europees institutioneel recht aan de Universiteit Leiden is dat nu nog „een beetje” ver gezocht. Behalve dat het verdrag nog niet in werking is getreden, kunnen burgers en organisaties door het ontbreken van jurisdictie nog geen rechten aan het artikel ontlenen. „Wel kan het de EU en lidstaten voorschrijven bij het maken van beleid rekening te houden met dieren.” Het is volgens Hillion een kwestie van tijd voordat artikel 13 gebruikt kan worden om dierenwelzijn via de rechtbank af te dwingen. „Hoe het Europese Hof het artikel interpreteert is afwachten, maar het is niet ondenkbaar dat het over tien jaar bruikbaar is voor dierenwelzijnsorganisaties.”