Filmfonds wil betere controle van de boeken

Het Filmfonds moet standaard accountantonderzoek laten doen naar uitgaven voor en inkomsten uit gesubsidieerde speelfilms.

Producenten die subsidie ontvangen moeten strenger worden gecontroleerd, zegt Hans van Beers, een van de drie interim-bestuurders die vorig jaar door het ministerie van OCW werden aangesteld om het opgestapte bestuur te vervangen en een rapport te maken over de toekomst van het fonds. Gisteren maakten zij hun aanbevelingen aan het ministerie openbaar.

De verscherpte controle zou niet alleen betekenen dat de producent na afloop van de productie het fonds de boeken laat controleren door een accountant – dat moet volgens de reglementen nu ook al – maar dat de accountant ook gegevens van andere partijen kan controleren, zoals coproducenten en toeleveranciers van de hoofdproducent.

Volgens Van Beers zijn de producenten al in gesprek met het Filmfonds over deze maatregelen. „De sector moet zelf ook willen dat er scherper wordt gecontroleerd.” De afgelopen jaren is de filmwereld af en toe opgeschud door faillissementen (First Floor Features), geruchten over opgeschroefde begrotingen (Het woeden der gehele wereld) en nieuws over onbetaalde rekeningen (Zwartboek). „Dat is slecht voor de sector en slecht voor het gezag van het Filmfonds”, vindt Van Beers.

Het vorige bestuur stapte op, mede doordat de verhoudingen met de producenten waren verslechterd. De producenten beschuldigden het fonds toen van betutteling en bemoeizucht. Het huidige interim-bestuur stelt voor het fonds onder een tweekoppige leiding te plaatsen, ‘artistiek’ en ‘zakelijk’. Nu heeft het fonds één directeur, Toine Berbers, over wie producenten de afgelopen jaren veelvuldig hun onvrede hebben geuit. Het interim-bestuur beveelt aan dat medewerkers van het fonds om de vier jaar rouleren, met de mogelijkheid van vier jaar verlenging – en dat geldt ook voor de directeur(en). Voor de positie van Berbers, die zeven jaar geleden begon, heeft dat geen gevolgen: hij is voor onbepaalde tijd benoemd.