Duitse oma kost ons geld

Nederland zal een deel van de kosten van vergrijzing in andere landen dragen. Dat blijkt uit het proefschrift van Yvonne Adema, die vrijdag promoveert aan de Universiteit van Tilburg. „Nederland moet zorgen dat landen zich aan het Stabiliteits-en Groeipact houden.”

Hoe wordt Nederland beïnvloed door vergrijzing in andere landen?

„We leven steeds langer en we krijgen minder kinderen, daarom moeten alle landen aanpassingen treffen in hun pensioensystemen en verzekeringsstelsels. Omdat de landen met de euro hun kapitaalmarkten hebben samengevoegd, beïnvloeden ze elkaar. Ze zullen gevolgen ondervinden van de aanpassingen die andere landen doorvoeren om de vergrijzing te ondervangen.”

Nederland gaat dan betalen voor andere Europese landen?

„De meeste Europese landen hebben een zogenaamd ‘omslagsysteem’, waarbij de huidige beroepsbevolking de pensioenen van de huidige ouderen betaalt. Nederland heeft daarentegen een groot ‘kapitaalgedekt’ systeem waarbij mensen via een pensioenfonds voor hun eigen oude dag sparen. In Nederland zal dus meer ‘spaargeld’ aanwezig zijn, dat via de pensioenfondsen weer in de landen met het ‘omslagsysteem’ wordt geïnvesteerd. Dat is op de lange termijn nadelig voor Nederland. Bovendien zullen de pensioenkosten in landen met omslagsystemen snel stijgen, bijvoorbeeld in Italië en Duitsland. Voor hen is het verleidelijk overheidsschuld te gebruiken om die kosten op te vangen. Dat zou Nederland in de portemonnee kunnen treffen. Onder meer doordat dit tot hogere inflatie kan leiden.”

Wat moet Nederland doen?

„Ten eerste moet Nederland er op hameren dat landen met de euro zich aan het Stabiliteits-en Groeipact houden; de afspraken die zijn gemaakt over overheidstekorten, inflatie en de staatsschuld. Dan zou de schade beperkt blijven. Ook moeten Nederlandse maatregelen worden afgestemd op buitenlands beleid. Het Centraal Planbureau zou deze conclusies kunnen betrekken bij de ramingen voor komende decennia. Als Nederland niets doet zullen we in ieder geval mee gaan betalen. ”

Lees het proefschrift van Yvonne Adema via nrcnext.nl/links.

    • Elleke Bal