Correcties & aanvullingen

Mensenhandel

In het artikel Geslagen, getatoeëerd en geprostitueerd (28 mei, pagina 3) over een mensenhandelzaak, wordt gesproken over acht verdachten. Er zijn zes verdachten. Verder wordt gemeld dat verdachte Mesut D. een neef is van de broers Hasan en Saban B. Hij is geen familie.

Noordelijke IJszee

In het artikel De Noordpool is nu niet ineens van Rusland (27 mei, pagina 4) wordt gesproken over uitbreiding van een Exclusieve Economische Zone (EEZ) tot 350 zeemijl buiten de kust. Een EEZ is echter gebonden aan een limiet van 200 zeemijl.

Voedselcrisis

In het artikel Met een dipje in de prijzen is de voedselcrisis niet voorbij (28 mei) stond dat milieukundige Winnie Gerbens is gepromoveerd aan de Open Universiteit. Het is de Rijksuniversiteit Groningen.