Belasting gaat de mist in door computerfout

Den Haag. De Belastingdienst heeft naar schatting 10.000 mensen een te hoge of te lage voorlopige aanslag voor de inkomstenbelasting gestuurd. Door een computerfout is de hypotheekrenteaftrek niet meeberekend. Op de website van de Belastingdienst stond gisteren dat bij de verwerking van ”een klein aantal” papieren E-biljetten iets fout is gegaan. Tweede Kamerlid Paul Tang (PvdA) stelde hier schriftelijke vragen over aan staatssecretaris De Jager (Financiën, CDA). Hij wilde weten wat de Belastingdienst verstaat onder ”een klein aantal”. De Jager schrijft in een brief dat het gaat om ongeveer 10.000 gevallen van de 7 miljoen voorlopige aanslagen.

Eerdere artikelen over de belastingdienst staan op nrc.nl/belastingdienst