Akkoord over JSF-onderzoek

De Tweede Kamer zal vandaag waarschijnlijk instemmen met deelname aan de testfase van de Joint Strike Fighter (JSF). De coalitiepartijen CDA en PvdA hebben gisteren overeenstemming bereikt over een onafhankelijk onderzoek naar alternatieven voor de JSF, de beoogd opvolger van straaljager F-16. De PvdA dreigde een dag eerder nog een akkoord over de testfase af te wijzen als aan deze eis niet werd voldaan. De PvdA vertrouwt er nu toch op dat Defensie in staat is de onafhankelijkheid te waarborgen van een onderzoek naar alternatieven voor de beoogde opvolger van de F-16. In het coalitieakkoord tussen CDA, PvdA en ChristenUnie is afgesproken dat de verschillende kandidaten voor de opvolging van het F-16 gevechtsvliegtuig opnieuw worden geëvalueerd, voordat een definitief besluit tot aanschaf van de JSF wordt genomen. De vorige ‘kandidatenevaluatie’, uit 2002, wees de JSF aan als beste toestel. (NRC)