WRR pleit voor ‘open’ innovatiebeleid

Het innovatiebeleid van de overheid moet een meer open karakter krijgen, vindt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). In zijn vandaag verschenen rapport Innovatie vernieuwd zet de Raad uiteen dat het gebruikelijke innovatiebeleid – voornamelijk neerkomend op het financieren en subsidiëren van onderwijs en onderzoek – tekortschiet. Met een dergelijke macro-economische benadering wordt volgens de WRR onvoldoende recht gedaan aan de innovatieve mogelijkheden van bedrijven en andere organisaties.

De WRR constateert dat Nederland weliswaar sterk is in wetenschappelijke kennis en patenten, maar dat veel minder succes wordt geboekt bij de toepassing van vindingen en het op de markt brengen ervan. „De innovatiecapaciteit van Nederland loopt achter bij die van andere Europese landen.”

De Raad pleit voor een meervoudige „opening” van het innovatiebeleid. Zo moet het mogelijk worden ook projecten te steunen waar buitenlandse partners bij betrokken zijn. Dat is volgens de Raad ook in overeenstemming met de knooppuntfunctie van Nederland in de internationale goederen- en mensenstromen.

Omdat innovatie zich vooral afspeelt in bedrijven en andere organisaties, zal het beleid zich daarop moeten richten, maar de mogelijkheden voor de overheid om innovatieprocessen te verbeteren zijn beperkt, aldus de Raad.