Wat is het beste voor het kind, daar gaat het om

Er valt me één ding op in de discussies rond meer of minder kinderopvang, de werkende vrouw, gezinspolitiek en de discussie rond het peil van het onderwijs: het gaat zelden over wat nu het beste is voor de ontwikkeling van het kind.

Tekening Dario Dario Lopez-Mills

Natuurlijk kun je daar verschillend tegen aan kijken, afhankelijk van je politieke kleur bijvoorbeeld. Er zijn echter ook een aantal dingen die gewoon zo zijn, onafhankelijk wat je er van vindt. Bijvoorbeeld: kinderen moeten kunnen spelen met andere kinderen, inspirerende en goede leraren hebben en een moeder of verzorger die zich kan ontwikkelen en daardoor goed in haar of zijn vel zit.

Aan de politiek de vraag: regel dit.

    • Jaco Friedrich Amsterdam