‘VS hebben morele rol in wereld’

Amnesty International heeft de Verenigde Staten opgeroepen om hun morele plicht na te komen en zich hard te maken voor mensenrechten. Het machtigste land ter wereld heeft zich volgens de mensenrechtenorganisatie onder de huidige regering volstrekt ongeloofwaardig gemaakt.

„De steun van de VS aan president Musharraf van Pakistan toont de holheid van de Amerikaanse roep om democratie en vrijheid”, zo stelt Amnesty International in het vandaag verschenen jaarverslag. Om zijn internationaal geschonden aanzien als vooraanstaand pleitbezorger van mensenrechten te herwinnen moet Washington bovendien de gevangenis op de Amerikaanse legerbasis Guantánamo Bay in Cuba sluiten. De gevangenen die daar nog steeds vastzitten moeten vrijgelaten worden of worden berecht door een openbare federale rechtbank.

Amnesty hekelt de situatie rond de mensenrechten in de Europese Unie. Brussel stelt hoge eisen aan landen die tot het samenwerkingsverband willen toetreden, maar eenmaal lid zijn landen volstrekt vrij om hun eigen beleid te voeren ten aanzien van mensenrechten. „Omdat mensenrechten buiten de Europese wetgeving vallen, kan de EU de lidstaten niet aanspreken op overtredingen”, stelt Amnesty, wijzend op het juridische vacuüm dat de oorzaak is van deze ongewenste situatie.

China moet zich wat Amnesty betreft aan zijn belofte houden en rond de Olympische Spelen in augustus de vrijheid van meningsuiting en vrije pers garanderen.