Rotterdam: 40 miljoen extra voor cultuur

In plaats van te bezuinigen trekt Rotterdam de komende vier jaar 40 miljoen euro extra uit voor kunst en cultuur. Dat is de uitkomst van het informele collegeberaad, dat gisteren is afgesloten. „We gaan niets afbreken, we gaan juist bouwen”, zei verantwoordelijk wethouder Orhan Kaya (Cultuur en Participatie, GroenLinks) na afloop.

In de kunstsector van de tweede stad van Nederland ontstond vorige maand ophef, toen de Rotterdamse Raad voor de Kunst en Cultuur (RRKC) adviseerde gerenommeerde instellingen en evenementen, waaronder de Kunsthal en het Gergjev-festival, geen subsidie meer te verlenen in de periode 2009-2012. Aanleiding voor dat voorstel was „het beperkte jaarbudget” van 75 miljoen euro. Om de sector op peil te houden, was jaarlijks minimaal 5 miljoen extra nodig, stelde het belangrijkste kunstadviesorgaan van de stad.

Met name Kaya lag de afgelopen weken onder vuur. Hij zou te weinig hebben gedaan om het als het ‘desastreus’ omschreven advies te voorkomen. Vorige week kondigde hij aan zich tijdens de collegeonderhandelingen sterk te zullen maken voor de sector. „Wij hebben altijd gezegd te willen investeren in de kwaliteit van de stad, omdat kunst en cultuur aan heel veel andere belangrijke beleidsterreinen raakt: educatie, participatie, economie, enzovoort. Die woorden maken we nu ook waar”, stelde Kaya gisteren vast.

Met het voorstel om de komende periode jaarlijks 10 miljoen extra in de kunst te steken, komt het stadsbestuur tegemoet aan de wens van de vier coalitiepartijen (PvdA, CDA, VVD en GroenLinks). Die drongen, een dag voor de bekendmaking van het RRKC-advies, bij Kaya aan op „zeer forse” financiële steun. „Anders wordt het hier Staphorst aan de Maas”, zei VVD-fractievoorzitter Jerry van der Waarde. Komend najaar, tijdens de behandeling van het cultuurplan, stelt de raad de definitieve budgetten vast.

Kunsthal-directeur Wim Pijbes reageerde gisteren opgelucht op de aankondiging van de extra miljoenen voor de sector. „Nu alleen de verdeling nog.” Oppositiepartij SP sprak van „een stap in de goede richting”, maar plaatste ook kanttekeningen. „De sector zegt 16 miljoen nodig te hebben om ook daadwerkelijk een slag te kunnen maken”, aldus fractievoorzitter Theo Cornelissen.

Ronduit negatief was de grootste oppositiepartij, Leefbaar Rotterdam (14 zetels). „Waarom investeren in de vrijetijdsbesteding van de elite, waar de belastingbetaler vervolgens voor mag opdraaien”, zei Marco Pastors zich af. „Laat de sector eerst zelf orde op zaken stellen. Nu zijn de zalen vaak leeg, dat zegt genoeg over de geboden kwaliteit.” Volgens Pastors moet het geld vooral „naar de onderkant van de samenleving, want daar is het nodig”.

    • Mark Hoogstad