Nova: illegalen in centra getreiterd

Het personeel van Nederlandse detentiecentra treitert, vernedert en mishandelt illegalen. Dat zegt een vrouw die als bewaker in een detentiecentrum werkt, in een reportage van het televisieprogramma Nova.

Volgens de vrouw wordt het personeel verteld dat niet-criminele illegalen gevaarlijke mensen zijn. Zij worden onnodig in isolatiecellen opgesloten, waarbij soms buitensporig geweld wordt gebruikt. „Een veroordeelde crimineel heeft het beter”, aldus de bewaker, die anoniem wil blijven omdat zij een zwijgplicht heeft. Behalve met de klokkenluider sprak Nova met drie andere bewakers en meer dan vijftig vreemdelingen, die het verhaal bevestigen.

Een ex-gedetineerde, die inmiddels legaal in Nederland verblijft, vertelt in de uitzending hoe hij in het detentiecentrum Schiphol-Oost zonder aanleiding met geweld in een isoleercel werd opgesloten, waar hij vier dagen moest blijven, zonder matras of dekens. De klacht die hij naderhand indiende, werd door de Commissie van Toezicht afgewezen. Er zou geen disproportioneel geweld geweld zijn gebruikt.

De bewakers zijn in dienst van particuliere bedrijven, maar vallen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie. De afdelingshoofden zijn ambtenaren. Ook zij zouden ook de illegalen stigmatiseren en behandelen als criminelen. Een woordvoerder van Justitie ontkent dat er sprake zou zijn van een verstoorde relatie tussen bewakers en gedetineerden of structurele misstanden.

Tweede Kamerlid Henk Kamp (VVD) vindt de uitzending „weinig geloofwaardig”. Volgens hem wordt er in de centra wel degelijk op een „behoorlijke” manier gewerkt. De misstanden zijn „incidenten”.

Een woordvoerder van Amnesty International noemt de uitzending echter „heel herkenbaar”. Amnesty publiceert volgende maand een onderzoek naar de centra. In de centra zitten momenteel ongeveer 1.800 illegalen.