Levert het wel iets op als moeders betaald werken?

Gratis kinderopvang is onbetaalbaar, aldus staatssecretaris Sharon Dijksma (NRC Handelsblad, 15 mei). De door de PvdA in haar verkiezingsretoriek beloofde gratis kinderopvang dient door het onverwachte succes dus te worden aangepast.

Opmerkelijk is echter, dat niemand tot dusver heeft berekend hoeveel de belastinginkomsten zijn gestegen door het toegenomen aantal tegen betaling werkende moeders. Aangenomen moet worden, dat hieruit de kosten van de kinderopvang ruimschoots kunnen worden gefinancierd. Anders heeft de bijdrage van deze werkende moeders behalve hun aangenaam tijdverdrijf geen economisch nut.

    • Dr. R.N.P. Berkovits